Narkotyki - objawy

Narkomania zwana uzależnieniem od narkotyków, której towarzyszy szereg zmian psychicznych i fizjologicznych. Uzależnienie to może występować również pod nazwą lekomanii, uzależnienia od leków lub farmakomanii. Najczęściej wywołują je leki przeciwlękowe z grupy benzodiazepin, leki nasenne, przeciwbólowe, euforyzujące, dopingujące oraz hormonalne.

W pierwszej fazie mamy do czynienia z uzależnieniem psychicznym. Wszystko zaczyna się niewinnie. Osoba uzależniona jest przekonana, że potrzebuje leków. Motywacje do sięgnięcia po nie mogą być różne - na przykład chęć uśmierzenia bólu, zlikwidowania lęków, czy chęć zwiększenia wydolności organizmu. Po pewnym czasie pojawia się jednak wewnętrzne poczucie przymusu. Nawet w przypadku braku jakichkolwiek zaleceń lekarskich, leki są stosowane w celu rozładowania napięcia psychicznego. Całe życie osoby uzależnionej podporządkowane jest lekom. Obsesyjnie o nich myśli, planuje, jak je zdobyć, snuje wizję, jak przyjemny stan będzie odczuwać po ponownym zażyciu preparatu.

Narkotyki - skutki

Osoba uzależniona zaczyna jednocześnie zaniedbywać swoje obowiązki zawodowe i rodzinne. Popada w izolację społeczną i zamyka się w czterech ścianach. Wszelkie próby zwrócenia uwagi na problem przez bliskie osoby zazwyczaj nie przynoszą żadnych rezultatów. Narkoman stosuje szereg mechanizmów obronnych, takich jak wypieranie, racjonalizacja czy projekcja. Potrafi jeszcze przekonać wszystkich dookoła, że panuje nad sytuacją i jeśli chce, może w każdej chwili przestać brać leki. W rzeczywistości jednak byłoby to niemożliwe, zwłaszcza w przypadku uzależnienia fizycznego. W tym przypadku osoba uzależniona czuje się zmuszona do ciągłego zwiększania wcześniejszej dawki, ponieważ następuje proces wzrostu tolerancji na lek.

Długotrwałe stosowanie coraz większych dawek może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Należą do nich przede wszystkim stopniowe niszczenie narządów wewnętrznych organizmu, zwłaszcza wątroby, żołądka, trzustki i jelit. Osobie uzależnionej coraz trudniej jest też zachować koncentrację, jest w stanie ciągłego rozdrażnienia, cierpi na bóle głowy, bezsenność, kołatanie serca, drżenie mięśni, nadmierną potliwość czy problemy z utrzymaniem koncentracji. Natomiast nagłe odstawienie leków doprowadziłoby do jeszcze poważniejszego nasilenia objawów. Mogłoby to również wywołać myśli samobójcze.

Narkomania - przyczyny

Problem uzależnienia od narkotyków najczęściej dotyka te osoby, które już wcześniej borykały się z innego rodzaju problemami natury psychologicznej. Należą do nich depresja, nerwice lękowe, psychozy, fobie, zespoły lęku uogólnionego oraz zaburzenia odżywiania (np. bulimia lub anoreksja). Uzależnieni to zazwyczaj ludzie o niskim poczuciu wartości, którzy nie potrafią odnaleźć się w codziennym życiu, szukając natychmiastowej ucieczki. W grupie osób uzależnionych od narkotyków najczęściej znajdują się kobiety w wieku 35-50 lat. Jednak problem ten może dotknąć każdego, bez względu na wiek i płeć.

Narkotyki - leczenie

W przypadku uzależnienia zarówno psychicznego, jak i fizjologicznego, wskazane jest skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty uzależnień. Lekarz powinien przede wszystkim przepracować swoją przeszłość, czasem konieczny jest powrót nawet do wczesnego dzieciństwa. Pozwoli mu to uświadomić sobie prawdziwe przyczyny kompulsywnego sięgania po środki odurzające - np. nierozwiązane konflikty, problemy z okazywaniem uczuć czy niewybaczone urazy. Pomocna może być również grupa wsparcia, np. terapia 12 kroków. W jej trakcie osoba uzależniona może dowiedzieć się, że nie tylko ona boryka się z takim problemem, doświadczyć wsparcia i akceptacji, a także poznać historie ludzi, którym udało się pokonać ten destrukcyjny nałóg.