Grupa amerykańskich naukowców opublikowała niedawno wyniki swoich badań na temat tego, czy używanie marihuany przez kobiety w ciąży może zaszkodzić ich nienarodzonym dzieciom. I jak się okazało, marihuana, jeśli jest używana bez tytoniu i innych narkotyków, nie stwarza ryzyka przedwczesnego porodu i nie wpływa na wagę dziecka.

Badania, które miały miejsce w St. Louis's School of Medicine, zostały przeprowadzone przez grupę naukowców z dr Shayną N. Conner na czele. Przejrzeli oni 31 badań obserwacyjnych, które skupiały się na związku pomiędzy używaniem marihuany przez kobiety w ciąży a wynikami noworodków.

Przeglądając wyniki poprzednich badań, naukowcy odkryli, że w odniesieniu do nieskorygowanych danych, palenie marihuany wydawało się zwiększać prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu i niskiego wskaźnika urodzeń. Jednocześnie jednak, po skorygowaniu danych o dym tytoniowy, takie ryzyko nie było już większe. Tak więc zgodnie z wynikami badania palenie marihuany w czasie ciąży nie jest nawykiem zwiększającym ryzyko wystąpienia problemów noworodkowych, jeśli weźmiemy pod uwagę również inne czynniki.

Marihuana

W 2010 roku w czasopiśmie Drug and Alcohol Dependence ukazało się kolejne badanie. Badanie opierało się na liczbie wywiadów z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci w latach 1997-2004. Badanie wykazało, że nie ma związku między paleniem marihuany a przedwczesnym porodem lub niską wagą urodzeniową dziecka. Jednak inne badania wskazywały na zwiększone ryzyko wystąpienia tych problemów w związku z używaniem marihuany przez kobiety w ciąży.

Mimo, że badania dr Conner pokazują, że to nie marihuana, ale prawdopodobnie tytoń i inne czynniki powodują problemy zdrowotne u niemowląt, nie chce ona zachęcać matek do dalszego używania marihuany w ciąży. Uważa, że kobiety powinny porzucić wszelkie tego typu nawyki, które nie przynoszą korzyści ani im samym, ani płodowi. Dr Conner zwraca jednak uwagę, że publiczne pieniądze powinny być wydawane przede wszystkim na zapobieganie paleniu tytoniu przez przyszłe matki, używaniu alkoholu i innych szkodliwych narkotyków, a nie na walkę z marihuaną. Używanie marihuany jest obecnie jednym z głównych tematów w Ameryce, ponieważ niektóre stany pozwalają na jej legalne palenie, a inne rozważają taką możliwość. A ponieważ 2-5% kobiet używa marihuany w czasie ciąży, bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie są relacje między tym nałogiem a zdrowiem ich nienarodzonych dzieci.