Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia i radzenia sobie z naszymi emocjami. Umiejętności, które składają się na inteligencję emocjonalną, to samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia i umiejętności społeczne.

Inteligencja emocjonalna stała się ostatnio modnym słowem w działach zasobów ludzkich na całym świecie, ale naukowcy zbierają się razem, aby powiedzieć, że nadszedł czas, aby potraktować inteligencję emocjonalną poważnie.

Rozpoznawanie i akceptowanie niuansów ludzkich emocji w pracy może przynieść pragmatyczne korzyści, takie jak lepsza współpraca między pracownikami i szczęśliwsze środowisko pracy.

Zrozum swoje emocje:

W zachodnim społeczeństwie mamy tendencję do nieumiejętności rozumienia i radzenia sobie z ludzkimi emocjami. Ten trend rozprzestrzenia się na inne dziedziny życia, w tym na miejsce pracy.

Często zostawiamy nasze emocje za drzwiami, kiedy idziemy do pracy, ale ma to niszczycielskie skutki nie tylko dla firm, ale także dla pracowników (od najniższego szczebla do dyrektora generalnego).

W końcu jesteśmy istotami emocjonalnymi. Ale firmy się zmieniają, a my zaczynamy oferować szerokie i spersonalizowane programy pracy i nowe usługi (np. pokrycie zdrowia psychicznego w ramach planów ubezpieczeń zdrowotnych), aby rozwiązać problemy. ludzi w pracy. W szczególności wiąże się to z zatrudnianiem psychologów w działach kadr: jak najlepsze zrozumienie swoich pracowników i zapewnienie im przydatnych szkoleń ma natychmiastowy wpływ na relacje między pracownikami a pracodawcami.

Jakie są elementy inteligencji emocjonalnej?

Przeanalizujmy każdy element z uwzględnieniem definicji w kontekście.

Samoświadomość to zrozumienie samego siebie: poznanie swoich słabych i mocnych stron, tego, co nas motywuje, swoich wartości i wpływu na innych.

To w zasadzie wszystkie elementy dobrej intuicji. W praktyce przejawia się ona jako pewność siebie i pragnienie konstruktywnej krytyki. Jeśli jesteś menedżerem, zapewne wiesz, że napięte terminy wydobywają z Ciebie to, co najgorsze. Świadomy siebie i inteligentny emocjonalnie menedżer dobrze planuje swój czas i wykonuje swoją pracę z dużym wyprzedzeniem.

Samozarządzanie to umiejętność kontrolowania i przekierowywania destrukcyjnych popędów i nastrojów. Pomyśl o niezawodności, uczciwości i spokojnej akceptacji zmian.

Chodzi o to, aby nie dać się sparaliżować emocjom, a zamiast tego okiełznać pozytywne emocje i dopasować je do swoich pasji.

Na przykład, jeśli zespół nie zdąży na prezentację, jego lider musi oprzeć się pokusie krzyku. Wręcz przeciwnie, musi zastanowić się nad możliwymi przyczynami tego niepowodzenia, wyjaśnić konsekwencje członkom swojego zespołu i wspólnie z nimi szukać rozwiązań.

Motywacja polega na docenianiu osiągnięć jako celu samego w sobie. Pasja do swojej pracy, optymizm i energia do doskonalenia się to główne cechy osoby inteligentnej emocjonalnie i zmotywowanej.

Empatia to rozumienie emocji innych ludzi. Chodzi o to, aby myśleć o emocjach innych ludzi, szczególnie przy podejmowaniu decyzji.

Empatię można dostrzec w szczególności w ekspertyzie w zakresie rekrutacji i zatrzymywania najlepszych talentów, zdolności do rozwijania innych ludzi oraz wrażliwości niezbędnej do niwelowania różnic kulturowych. Wyobraźmy sobie konsultanta i jego zespół, którzy próbują sprzedać usługę potencjalnemu klientowi zagranicznemu, np. japońskiemu.

Po ich przemówieniach sprzedażowych klient milczy, co zespół interpretuje jako oznakę dezaprobaty. Konsultant natomiast wyczuwa zainteresowanie, które wyraża poprzez mowę ciała i kontynuuje spotkanie, a zespół otrzymuje zlecenie. Na tym właśnie polega empatia.

Wreszcie, umiejętności społeczne polegają na budowaniu relacji z innymi, aby poruszyć ich w pożądanym kierunku. Chodzi o wywieranie wpływu, a wszystkiego można się nauczyć na Joy Corporate Academy stronie internetowej, w tym jak rozpoznać manipulację.

Artykuł partnera zewnętrznego