Odkryto gen, który może uczynić osobę zapalonym podróżnikiem

Pomysły na podróże /. Notatka podróżna

Zawsze uważano, że na światopogląd i myślenie człowieka w dużej mierze wpływa jego wychowanie i przyjaciele. W ostatnich latach naukowcy na całym świecie przeprowadzili dziesiątki badań, które pokazują: predyspozycje do określonego typu myślenia czy sposobu życia mogą być przekazywane genetycznie. Czy istnieje gen, który może uczynić człowieka pionierem, odkrywcą lub zapalonym podróżnikiem?

Są tacy, którzy nie chcą przekraczać progu swojego domu i wyruszają w poszukiwaniu nowych doświadczeń. Dla niektórych wystarczy spędzić dzieciństwo w mieście, w którym się urodzili, zdobyć wykształcenie, założyć rodzinę, pracować w tej samej fabryce... krótko mówiąc, spędzić całe życie siedząc na tej samej kanapie.

Ale jest jeszcze jedna kategoria ludzi, którzy dotkliwie odczuwają brak przygody w swoim życiu i tęsknią za odkrywaniem czegoś nowego każdego dnia. Odkrywcy, podróżnicy, buntownicy, poszukiwacze przygód... Jakkolwiek ich nazwiemy, ich cel w życiu jest taki sam: zobaczyć i nauczyć się jak najwięcej. A im więcej krajów i miast odwiedzają, tym bardziej chcą odkrywać nowe, nieznane horyzonty. Nie ma dla nich jednoznacznej definicji "domu", ponieważ w każdym miejscu na świecie będą czuli się komfortowo i swobodnie.

Istnieje naukowe wyjaśnienie tego zjawiska. W 1999 roku czterech naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine opublikowało raport naukowy "Migration patterns and allele frequency of dopamine receptor D4 (DRD4)", który dotyczy algorytmów i wzorców migracji oraz dystrybucji różnorodności genetycznej u starożytnych ludzi. Naukowcy mieli pierwotnie na celu zbadanie związku między receptorem dopaminowym D4 (DRD4) a zaburzeniami uwagi. Odkryli jednak inny rodzaj związku: nosiciele DRD4 wykazywali skłonność do "poszukiwania nowych doświadczeń" i zmiany środowiska. Ponadto prawie wszyscy byli zapalonymi podróżnikami. Naukowcy byli w stanie dojść do następujących wniosków: "Jak wykazały poprzednie badania, gen DRD4 daje światu wystarczająco dużo niezwykłych jednostek, których cechami charakterystycznymi są: zamiłowanie do przygód, nadpobudliwość, podejmowanie ryzyka, entuzjazm i innowacyjność ... W związku z tym można argumentować, że typ zachowania, który określamy terminem "odkrywca-przygodowiec" jest czysto adaptacyjnym mechanizmem wyewoluowanym w społecznościach koczowniczych (plemionach i narodach) ... w często trudnych i dynamicznych warunkach

Badania pokazują, że istnieje bardzo ścisła korelacja pomiędzy procentowym udziałem genu DRD4 w danej grupie (etnicznej) a historycznymi cechami kształtowania się mikrospołeczeństwa (od czasów prehistorycznych).nosiciele DRD4 są genetycznie predysponowani do bardziej dynamicznego stylu życia, który wiąże się z częstymi przeprowadzkami i zmianami miejsca zamieszkania, ale tylko stosunkowo niewielki odsetek osób "aktywuje" gen w pełni. Ponieważ większość populacji Ziemi jest historycznie predysponowana do siedzącego trybu życia, co oznacza życie przez długi okres czasu w zamkniętej przestrzeni o zlokalizowanym potencjale zasobów, odsetek "odkrywców" jest stosunkowo niewielki - w większości są to genetyczni potomkowie tych, którzy kiedyś aktywnie eksplorowali nowe, niezaludnione obszary w celu poszerzenia bazy zasobów.

Argumentów przemawiających za DRD4 jest wiele - warto wziąć pod uwagę fakt, że dziesiątki badań przeprowadzonych wcześniej przedstawiły ostatecznie te same wyniki: nosiciele DRD4 są "zaprogramowani" na poszukiwanie "nowych miejsc, pomysłów, żywności, związków, możliwości... wszystko charakteryzuje się ciągłym ruchem, transformacją i pragnieniem nowych doznań i doświadczeń".Naturalne ludzkie pragnienie poznawania i odkrywania jest szczególnie silne w młodym wieku, kiedy dzieci dopiero poznają świat i budują swój system wartości i światopogląd na podstawie własnych wrażeń, nie boją się eksperymentować i odkrywać tego, czego świat jeszcze im nie objawił. Zadając sobie nieustannie pytanie "Co by było, gdyby...", dzieci automatycznie usuwają ze swoich umysłów wszelkie granice i przyjmują założenia bez najmniejszych wątpliwości co do ich słuszności.

Według psychologów to właśnie ten sposób myślenia jest podstawą rozwoju cech osobowych i kształtowania charakteru, ponieważ człowiek kształtuje swoją osobowość samodzielnie, nie opierając się na doświadczeniach innych. Podobnie jest w przypadku "poszukiwaczy przygód" - ich program genetyczny po prostu nie pozostawia im wyboru, jak tylko nieustannie poszukiwać nowych horyzontów i pokonywać nowe wyzwania, mając na celu przede wszystkim rozwój duchowy. Innymi słowy, odkrywcy to "wiekowe" dzieci, które nie przestały zadawać sobie tego samego pytania i widzieć nowej możliwości we wszystkim, co daje im świat. Bez wątpienia to właśnie oni posuwają ludzką cywilizację do przodu.

Omów artykuł Powiedz znajomym: Zapisz się do magazynu
  • Czytaj także
  • Comments Off on