Bez azotu nie istniałoby życie. Jednak ilości jego tlenków uwalnianych do atmosfery w wyniku działalności antropogenicznej powodują zanieczyszczenie i mogą mieć negatywny wpływ na faunę i florę. Co go powoduje? Jak tlenek azotu może wpływać na zdrowie człowieka?

Jako istotny element ekosystemu naszej planety, azot stanowi ponad 78% atmosfery. Można go również znaleźć w glebie, roślinach i organizmach zwierząt, w tym w ich DNA. Jego obieg jest niezbędny dla bioróżnorodności, ponieważ zarówno jego organiczne, jak i nieorganiczne związki chemiczne biorą udział w najważniejszych procesach biochemicznych - od wiązania białek po fotosyntezę.

Można by zapytać - skoro azot jest tak istotny dla dobrostanu naszego i naszej planety, to dlaczego w ogóle mamy się przejmować emisją jego tlenków? Nieco więcej niż zwykle nie może nam zaszkodzić, prawda? Cóż, najwyraźniej może. Nadmierna ilość tlenków azotu w atmosferze może naruszyć równowagę w przyrodzie. Nawet jeśli nie są one tak szkodliwe jak inne gazy lub cząstki stałe, zmieszane razem mogą napędzać zmiany klimatyczne i powodować szkody dla środowiska.

Nic dziwnego, że na każdej mapa zanieczyszczenia powietrzapoziom stężenia tlenku azotu jest jednym z markerów mierzonych codziennie, obok innych gazów i cząstek stałych. Aby sprawdzić dane w czasie rzeczywistym w swojej okolicy, można skorzystać z Airly.org.

Jak tlenek azotu wpływa na nasze zdrowie?

Mimo że jest syntetyzowany w naszym organizmie, tlenek azotu może również szkodzić mu w nadmiernych ilościach. NO jest produkowany w komórkach śródbłonka i odgrywa istotną rolę w regulacji przepływu i ciśnienia krwi. Wpływa także na funkcjonowanie układu pokarmowego, oddechowego i rozrodczego. Jego niedobór może być oznaką różnych chorób i powodować poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego tlenek azotu jest często wykorzystywany w niektórych kuracjach jako forma remedium.

Jednak w nadmiarze, tlenek azotu nie jest niczym dobrym dla naszego organizmu. Ciągła ekspozycja na wysoki poziom NO - na przykład w wyniku nawracającego smogu - może uszkodzić komórki i narządy. Może też napędzać wstrząs septyczny, który jest bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia.

Azot może również wchodzić w reakcję z wodorem, powodując powstawanie amoniaku - substancji, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka i pogarszać istniejące schorzenia, takie jak astma.

Jak dwutlenek azotu wpływa na środowisko?

Dwutlenek azotu zaliczany jest do gazów cieplarnianych, obok dwutlenku węgla i ozonu. Emitowany do atmosfery w nadmiernych ilościach w wyniku działalności przemysłowej, spalania paliw kopalnych i ruchu samochodowego, tworzy warstwę pochłaniającą odbite promieniowanie słoneczne. W rezultacie atmosfera nagrzewa się, co prowadzi do zmian klimatycznych - najpilniejszego globalnego problemu, który musi zostać rozwiązany w ciągu najbliższych dziesięcioleci, aby zapewnić przyszłość następnym pokoleniom.

Aby uniknąć narażenia na nadmierne ilości tlenków azotu i amoniaku, monitoruj poziom ich i innych zanieczyszczeń za pomocą mapy zanieczyszczeń powietrza. Wybierając taką aktualizowaną w czasie rzeczywistym, jak Airly.org, możesz liczyć na najwyższy poziom dokładności.

Artykuł partnera zewnętrznego